“Our true nationality is mankind.”H.G.

አብን – የኢትዬጵያ የፖለቲካ ፖርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያወጣውን መግለጫ እንደማይቀበለው አስታወቀ።

አብን መግለጫው ህወሀት በህዝብና በሀገር ላይ እያደረሰ ያለውን ጥፋት በግልፅ ያላወገዘ ነው ብሏል። በመንግስትና በህዝብ ጠንካራና እልህ አስጨራሽ ትብብር በመጨረሻ ሊያከትምለት የደረሰውንና በህግ ጥላ ስር ሊውል የተቃረበውን የህወሀት ሀይል እድሜ ለማራዘም የተሰጠ አሳፋሪ መግለጫ ነው ብሎታል።
“የኢትዬጵያ የፖለቲካ ፖርቲዎች የጋራ ምክር ቤት(Ethiopian Political Parties Joint Council) በሀገራችን ውስጥ ባለው ነባራዊ የፖለቲካ ሂደት ዙሪያ ፖርቲዎች በጋራ መምከርና ሀገራዊ ፍትሀዊ አማካኝ ላይ መድረስ የሚቻልበትን መንገድ ለመተለም ታስቦ የተቋቋመ ነው። ይህ መድረክ በሀገራችን ውስጥ ያሉ የተለያዩና የሚቃረኑ ፖለቲካዊ እሳቤዎችን ማስታረቅና እልባቶችን መፈለግ በሚቻልበት አግባብ ዙሪያ በቅንነትና አሳታፊ በሆነ መልኩ ለመምከር ያስችላል በሚል ድርጅታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ(አብን) ከምስረታዉ ጀምሮ በአባልነት ሲሳተፍ ቆይቷል።
ነገር ግን መድረኩ በሂደት ካሰብናቸው ዴሞክራሲያዊ ማዕቀፎች እያፈነገጠ፣ ወካይነቱን እየዘነጋ፣ የገለልተኝነት መርህን እያዛነፈ መምጣቱን ለመገንዘብ ችለናል።
በተለይ የመድረኩ አመራሮች አባል የሆኑት የፖለቲካ ፖርቲዎች በጋራ መክረው ውሳኔ ሊያሳልፉባቸው በሚገባቸው መሰረታዊ የፖለቲካ ጉዳዬች ላይ ጭምር ያለምክክርና በድንገት አቋም እየወሰዱ፣ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉና መግለጫዎችን እያወጡ ቀጥለዋል።
ይህ አሰራር በዋናነት መድረኩ ሊኖረው የሚገባውን ስምሪት በመተላለፍ( ultra vires)፣ ትክክለኛ ሚናው የፖለቲካ ፖርቲዎችን ማስተባበር ሆኖ ሳለ የፖርቲዎች ምትክነት ድርሻ የመውሰድ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል። ይህ በህወሀት መራሹ የኢህአዴግ ዘመን የነበረና ቀሪ መሆን ያለበት እንደሆነ ድርጅታችን ይገነዘባል።
ፖርቲያችን የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ(አብን) ቀደም ሲል ይሄን ሰፊ የመርህ መፋለስ በመገንዘብ ጉዳዩን በብሄራዊ ስራአስፈፃሚ ኮሚቴው ስብሰባ ወቅት በአጀንዳነት መዝግቦ ውይይት አድርጎበታል።
በተለይ አብን ከቅርብ ጊዜያት ወድህ በህዝባችን ላይ ማንነትንና እምነትን መሰረት ያደረጉ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች መፈፀማቸውን በማስታወስ መድረኩ የፖለቲካ ፖርቲዎች እንዲወያዩበት በማድረግና የጋራ አቋም በመውሰድ በግልፅ እንዲያወግዝ ተደጋጋሚ ጥሪዎችን አቅርቦ ነበር። ነገር ግን ከመድረኩ በማይጠበቅና ሁላችንንኝ እጅግ ባሳዘነ መልኩ የድርጅታችንን ጥያቄዎች ወደጎን ገፍቷቸዋል።
ይሄን ተከትሎ መድረኩ ይሄን ታሪካዊ ሀላፊነት ለመወጣት ፍቃደኛ ካልሆነ ፖርቲያችን ራሱን ከመድረኩ እንደሚያገል በይፋ አሳውቀናል።
ሁኔታዎች በዚህ ሁኔታ በቀጠሉበት አግባብ የመድረኩ አመራሮች ሽብርተኛው የህወሀት ሀይል ሁሉንም የሀገሪቱን ህግጋትና ጤናማ የፖለቲካ ባህል በመተላለፍ እየፈፀማቸው ያሉትን እንቅስቃሴዎች አንድም ጊዜ በይፋ ካለማውገዙም በላይ አባል ፖርቲዎችን በማስተባበር ጉዳዩ በህግ የበላይነት ማእቀፍ እንዲታይ የሚጠበቅበትን አወንታዊ ሚና መውሰድ አልቻለም።
በመጨረሻ መድረኩ ከህወሀት ጋር በተያያዘ ያለውን አቋም በዛሬው ቀን በመግለጫ አውጥቷል።
ለአባል ፖርቲዎች በአጭር የውስጥ ማስታዎሻ ትላንት ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዓ.ም በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ለይስሙላ በጥያቄ መልክ ገልፆ የነበረ ሲሆን አብን ጉዳዩ በህግ አግባብ ብቻ መስተናገድ እንዳለበት፣ ህወሀት ህገመንግስቱን፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔንና አጠቃላይ የሀገሪቱን ህግጋት በመጣስ ከመንቀሳቀሱም በላይ በዜጎችና በሀገራችን ህልውና ላይ አደጋ የደቀነ በመሆኑና በተለይ በአሁኑ ሰአት በሀገራችን የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት የከፈተ፣ በአማራ ህዝብም ላይ ወረራና ጥቃት እየፈፀመ ያለ ድርጅት በመሆኑ መንግስት በወሰነው መሰረት የፖለቲካ ፖርቲዎች ትብብር ማድረግ ብቻ እንደሚገባንና መድረኩም የማስተባበር ሚናውን ባግባቡ እንዲወጣ መገለፅ አለበት የሚል ሀሳብ ሰጥተናል።
ነገር ግን:-
1/ መድረኩ አባል የፖለቲካ ፖርቲዎችን ባግባቡ ሳያወያይና ወካይ አቋም ሳይዝ፣
2/ ህወሀት በህዝብና በሀገር ላይ እያደረሰ ያለውን ጥፋት በግልፅ ሳያወግዝ፣
3/ በተለይ በአሁኑ ሰአት በሀገርና በህዝብ ላይ ግልፅ ጦርነት ከፍቶ ባለበት ሁኔታ፣
4/ በአሁኑ ጊዜ ህወሀት ህገወጥ ድርጅት መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ግልፅ ውሳኔ ባሰረፈበት አግባብ መንግስት ከህወሀት የሽብር ሀይል ጋር ለድርድር እንዲቀመጥ ጥሪ ማስተላለፉን ድርጅታችን የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ (አብን) በጥብቅ ይቃወማል።
በተያያዘ መልኩ በህወሀት አምባገነናዊ የአገዛዝ ዘመን ሀገራችን ኢትዬጵያና መላው ህዝብ የደረሰበትን አጠቃላይ ግፍ፣ ባጠቃላይ ህወሀት ያነገበውን ሀገርና ህዝብ ጠል ትርክት፣ በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈፀመ ያለውን ዘርፈብዙ የሴራ ጥቃት፣ በአሁኑ ሰአት በሁሉም መመዘኛ ህወሀት ህገወጥ ድርጅት መሆኑን፣ በንፁሀን ላይ የሽብር ጥቃቶችን በተጨባጭ እያቀናበረና እየፈፀመ መሆኑን እንድሁም በመጨረሻ በሀገርና ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተ መሆኑን በቅጡ ያላገናዘበና የህወሀት ጉዳይ በህግ ማስከበር ማእቀፍ ብቻ የሚስተናገድ እንጅ የድርድር አካል መሆን የማይችል መሆኑን መረዳት ያልቻለ መድረክ ለሀገራችን ችገወሮች ዘላቂ እልባት ለመሻት የሚደረገውን የበጎ ጥምረት እሳቤ ማስተናገድ እንደማይችል እንገነዘባለን።
በተጨማሪ በድርጅታችን በኩል ለመድረኩ በተደጋጋሚ ቀርቦ የነበረውንና በህዝባችን ላይ የደረሱትን የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን እውቅና ሳይሰጥና በይፋ ሳያወግዝ፣ በአሁኑ ጉዳይ ዙሪያም ያቀረብናቸውን ሀሳቦች ወደ ዳር በመግፋት የተነጠሉ የግለሰብ አቋሞችን አጠቃላይ አባል የፖለቲካ ፖርቲዎች አቋም አስመስሎ የሰጠው መግለጫ ፍፁም ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም።
ይህ በመንግስትና በህዝብ ጠንካራና እልህ አስጨራሽ ትብብር በመጨረሻ ሊያከትምለት የደረሰና በህግ ጥላ ስር ሊውል የተቃረበውን የህወሀት ሀይል እድሜ ለማራዘም የተደረገ አሳፋሪ ሙከራ እንደሆነ አድርጎ አብን ይወስደዋል።
ስለሆነም መድረኩ አሁን ባለበት አጠቃላይ ተክለስብእና አቋም አብን የመድረኩ አባል ፖርቲ ሆኖ መቀጠል እንደማይቻለው ውሳኔ ላይ መድረሱን ለመግለፅ እንወዳለን።”

Share and Enjoy !

Shares
Related stories   ምዕራባዊያን አገራት በኢትዮጵያ ላይ እያራመዱት ያለው አቋም የዴሞክራሲ መርህን የጣሰ ነው
0Shares
0