ZAGGOLE – ዛጎል

“Our true nationality is mankind.”H.G.

ስለ አስቸኳ አዋጁ መፍትሄነት – ” በትእግስት እንጠብቅ ፤ ገና እናየዋለን” ፕ/ት ኢሳያስ አፉወርቅ

Presidents, Afwerki and Museveni inspecting guard of honor at Asmara International Airport on 29/5/2012. PPU photo

 በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች የህዝብ አመጽ ተነስተው ነበር ወያኔም አስቸኳይ ግዜ አዋጅ በማወጅ እና ኮማንድ ፖስት በማቋቋም ተቃውሞውን ለማርገብ ሞክሯል፡፡ የእውነት ተቃውሞው ጠፍቷል? ሁኔታውሰው ወዴት እያመራ ነው? በዚህ ግዜ በኢትዮያ የሆነ ነገር ሲነሳ በኤርትራ የማላከክ ሁኔታንስ እንዴት ይመለከቱታል?ሲል በኢትዮጵያ ተነስቶ ስለነበረው ብጥብጥ እና መንግስት ስለ ወሰደው እርምጃ ጋዜጣኛ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፉወርቅን ጠየቃቸው።

ኢሳያስ ‘በመጨረሻ የፈነዳው የህዝብ ዓመጽ ከየት መጣ ብለን ማየት አለብን’ አሉ፡፡ የዚህ መንስኤ ወያኔ  ለ25 ዓመታት በኢትዮጵያ ያደገረው ተግባር መሆኑን አመለክቱ። በጉዳዩ ኤርትራ ገብታበታለች ፣ ግብጽ ገብታበታለች የሚባለውም ማንንም ሊያሳስት አይገባም ጠቆሙ። ወያኔ የኢትዮጵያ ህዝብን በሃይማኖት ፣ በብሄር እና በሌሎች ጉዳዮች በመከፋፈል ስልጣኑን ለማራዘም እየጣረ እንደሆነ የጠናገሩት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ፤ ኢህአዴግ ለኢትዮጵያ የነደፈውን ፌደራሊዝም የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎ ለመግዛት የታለመ እንደሆን አስረዱ። የተባለው ፌደራሊዝም  ወያኔ የኢትዮጵያ ህዝብን መምራት አልችልም ከሚል ስጋት በመነሳት የፈጠረው እንደሆን አመለክቱ። አባባልቸው ኢትዮጳያን በጎሳና በዘር የከፋፈሉዋት ለአገዛዝ እንዲመቻቸው ነው ለማለት ነው።

Related stories   "በፕሮፓጋንዳ እስካሁን የተወናበድኩት ይበቃኛል ብሎ ቆም ብሎ ማሰብም ይገባል ... ወጣቱን ያለ እድሜው ህይወቱን ይቀጩታል"ሌ.ጀ ዮሐንስ

“የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ረቂቅ በቅድሚያ ማያት ከቻሉ ቀዳሚሰዎች ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበርኩ” የሚሉት ፕሬዝደንቱ ” አንቀጽ 39ን በህገመንስት መቀመጡን ተመልክቼ እንደዚህ ተደርጎ ሀገር ማነጽ ይቻላል ወይ? ሀገር አይበታትንም ወይ? ብዩ በተደጋጋሚ ብናገርም ሰሚ አላገኘሁም” የሚል  አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ እሳቸው ላቀርቡት ማስጠንቀቂያ አዘል ጥያቄ “የእናንተ ዓለም የራሳችሁ ነው ፤ የእኛ ደግሞ የራሳችን ነው ኢትዮጵያን እንደዚህ አድርገን ነው የምንገዛት” የሚል መልስ እንደተሰጣቸው አስታውሰዋል።

Related stories   አቡነ ማቲያስ መነጋገሪያ ሆነዋል - ኢትዮጵያ ላይ ዘመቻው እንዲከር ጥሪ አቅርበዋል

“የትግራይ ህዝብ በወያኔ ተግባር የተነሳ ያልተገባ ጥላቻ እንዲደርስበት ሆኗል ፤ የትግራይ ህዝብ ባልበደለው እና በወያኔ ተግባር ብቻ በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥላቻን እትርፏል ይህም የ25 ዓመት የአገዘዝ ፍሬ ነው” ሲሉ ተደምጠዋል።

አቶ ኢሳያስ ”ብልጭልጭ” የሚሉት ፌደራሊዝም በሕዝቦች መካከል ግጭት መቀስቀሱን አምልክተው “ኢህአዴግም የተፈጠረው ለዚህ አላማ ብቻ ነው” ሲሉ ተናግረዋል። አያይዘውም  ”በአሁኑ ወቅት ኢህአዴግ የት አለ?” ሲሉም ጠይቀዋል።

አሁን ያለው የመሰለ የከፋፍለህ አገዘዝ በዘመነ ደርግም ይሁን በሃይለ ስላሴ ዘመን ያልታየ መሆኑንን ፤ በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ኤርትራ ወይም ግብጽ ሳይሆኑ ወያኔ ራሱ ነው እንደፈጠረው አቶ ኢሳይስ አመልክተዋል። ”በኢትዮያ ያለው ስርዓት የሌቦች ስርአት ነው ኢኮኖሚውም በጥቂት የወያኔ ድርጅቶች የሚመራ ነው” ሲሉም ፕሬዝደንቱ አዲስ ግኝት ባይሆንም  ለማሳጫ ተጠቅመውበታል። በሶማሊያ እና ደቡብ ሱዳን የተፈጠሩ ችግሮችም የወያኔ ተግባር ውጤት መሆኑንን  ፕሬዝደንቱ  አክለው ገልጸዋል።

Related stories   የፌደራልና የክልል ፖሊስ አዲስ የአደረጃጀት ሰነድ ለጠቅላይ ሚንስትሩ ቀረበ

አሰቸኳይ ግዜ አዋጁ መፍትሄ ይሆናል ወይ ለሚለውም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሲናገሩ ”በትእግስ እንጠብቅ ፤ ገና እናየዋለን” ነው ያሉት፡፡ በኢትዮጵያ መንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ” አስፕሪን ” ወይም ” የህመም ማስታገሻ እንጂ ከህመም መዳኛ ሊሆን አይችልም” ሲሉ ተደምጠዋል። ዜናው የተወሰደው ከሳተናው ሲሆን  መለስተኛ ኤዲቲንግ ተደርጎበታል።

መንግስት የኢሳያስን አስተዳደር በተደጋጋሚ ከሚወነጅልበት የኢትዮጵያን ተቃዋሚ ሃይሎች የማገዝና ከለላ የመስጥት ጉዳይ፣ እንዲሁም ኤርትራ ምድር ላይ አሉ ስለሚባሉት ተቃዋሚዎች እንዲሁም አሁን ከግብጽ ጋር በመሆን ኡጋንዳን በመያዝ ደቡብ ሱዳን ላይ የተጀመረውን ኦፕሪሽን አስመልክቶ  ዜናው ያለው ነገር የለም።