“Our true nationality is mankind.”H.G.

በኖርዌይ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ይዘው ስራና ገቢ ለሌላቸው ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ የሚከለክል ህግ ወጣ

UDI

ከፊታችን መስከረም 1 ቀን  2017 ጀምሮ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ይዘው ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ (Permanent) ማግኘት የሚችሉት በዝቅተኛ፣ ባለፈው የገቢ ዓመት 238 784 ክሮነር  ካስመዘገቡ ወይም ከሰሩ ብቻ ነው። ባለትዳሮችም ቢሆኑ  ወይም አብረው የሚኖሩ፣ እያንዳንዳቸው ባለፈው የገቢ ዓመት እያንዳንዳቸው  238 784 ክሮነር ገቢ ማግኘት አለባቸው።

ከባለትዳሮቹ ባል ወይም ሚስት  ከሚጠየቀው በላይ ብዙ ገቢ ቢያገኙ፣  ለሌላኛው የትዳር ጓደኛ ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ እንዲያገኝ አይረዳም። ይሄንን ገቢ ያገኙ ሰዎች ከሚኖሩበት ኮሚዩን ወይም ናቭ እርዳታ የሚቀበሉ መሆን የለባቸውም። ይህ ማለት በህጉ መሰረት ከNAV ወይም kommune የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ አያገኙም። ይህ የሆነበት  ምክንያት  የውጭ ዜጎች ህጋዊ ወረቀት ከያዙ በኋላ ቶሎ ወደ ስራ ወይም የሙሉ ቀን ትምህርት እንዲገቡና ራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ እንደሆነም ተገልጿል።

ለቋሚ መኖሪያ ፈቃድ በሚያመለክቱበት ወቅት ኢንርቶዳክሽን የሚማሩ ከkommune (Bostøtte) ወይም NAV በገንዘብ ቢረዱም ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ሊያገኙ ይችላሉ። ሆኖም ኢንቶርዳክሽን አንድ ዓመት ተምረው ቢያንስ 187 268 ክሮነር የኢንትሮዳክሽን ገቢ ማግኘት አለባቸው።
መደበኛ ትምህርት ቤት ገብተው የሙሉ ቀን ትምህርት ላይ ያሉና ከStatens lånekassen ብድር ወይም ድጋፍ 111 657 ክሮነር የሚቀበሉ 100% ስራ ላይ እንደሆኑ ስለሚቆጠር ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ማግኘት ይችላሉ።  በሙያቸው የሙሉ ቀን ስራ ላይ ሆነው ነገር ግን የተጠየቀውን ዝቅተኛ ገቢ (238 784 ክሮነር) ማግባት ያልቻሉ ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ ማግኘት ይችላሉ።
ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት የገቢ መጠኑን ያላሟሉ መስፈርቱን እስኪያሟሉ ድረስ በየዓመቱ የቀድሞውን ፈቃድ እያሳደሱ ይኖራሉ። ቋሚ ፈቃድ የሌላቸው የሃገሪቷን ህግ በመጣስ ከስድስት ወራት በላይ የሚያስቀጣ ወንጀል ከሰሩ ወደ ትውልድ ሃገራቸው እንዲመለሱ ይደረጋል።

Related stories   “የግድቡ ግንባታ ውሃ ይቀንስብኛል የሚለው የግብጽ ጩኸት የማጭበርበሪያና የተለመደ የሃሰት ክስ ነው››

ህጉ የሚጸናባቸው ከ18 እስከ 67 ዓመት እድሜ ባላቸው ላይ ብቻ ነው። ይህ ማለት ከ 18 ዓመት በታች የሆኑትነና 67 ዓመት የሞላቸውን አይመለከትም።

ምስጋና –  ልጅ ግሩም

Nytt krav til at du som skal søke om permanent oppholdstillatelse må kunne forsørge deg selv

Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere, vil det være et nytt krav om at du må ha hatt egen inntekt og ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.

Publisert: 11.07.2017

Hvis du leverer søknaden hos politiet før 1. september, gjelder ikke det nye kravet for deg. Det gjelder heller ikke hvis du er under 18 år eller har fylt 67 år.

Related stories   ቻይና በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት የሚካሄደውን የህዳሴ ግድብ የሦስትዮሽ ድርድር እንደምትደግፍ ገለጸች

Det er Stortinget og regjeringen som har bestemt at det skal være et slikt krav.

Hva er det nye kravet?

Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig næringsdrivende) på minst 238 784 kroner før skatt.

Related stories   ይናገር ደሴ -"እየተዶለተብንና እየተቀመመልን ያለው ኢትዮጵያን የመበተን ሴራ ጉዳይ ለእኛ ኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር አይደለም"

Noen personer kan få unntak fra kravet, eller ha hatt en lavere inntekt.

Du kan heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste 12 månedene.

Må du ha egen inntekt?

Du som søker om permanent oppholdstillatelse må ha egen inntekt for å fylle det nye kravet.

Du kan ikke telle med penger som ektefellen din eller et annet familiemedlem har tjent. Du kan heller ikke telle med penger du har fått av noen, eller som du har på konto.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet gjelder for de som er mellom 18 og 67 år når politiet eller UDI behandler søknaden. Noen personer mellom 18 og 67 år kan få unntak.

Du finner mer informasjon om regelen og hvem som kan få unntak på vår oversiktsside.

Share and Enjoy !

Shares
0Shares
0