Genocide

በጋምቤላ በአንድ ጀንበር አምስት መቶ የሚደርሱ የአኝዋክ ልጆች ተሰየፉ፣ ተጨፈጨፉ፤ በቢኒሻንጉል በተመሳሳይና በተደጋጋሚ አማራዎች ተገደሉ፣ በበደኖ ገደል ውስጥ ተጣሉ በአርሲ፣ በወተር፣ በቆቦና በደደር እንዲሁም በዋተርና በሞያሌና አካባቢው ላይ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። ደቡብ ክልልም የተለያዩ ቦታዎች እልቂት ተፈጽሟል፣ በአወዳይ ይኸው በስዕሉ እንደታየው የሰው ልጆች ተጨፈጨፉ፣ የሚጠየቅ የለም።

somali v oromiya

አሁን አሁን ጭፍጨፋ በአዋጅ ሁሉ ፈቃድ እየተሰጠው ንጹሃን እየተፈጁ ነው። የት ነው ማቆሚያው? እየባሰ እንጂ እየላላ የሚሄድ ነገር አይታይም። የፈለገው ክልል ተነስቶ ያፈናቅላል። የፈለገው ክልል ተነስቶ ድንበሩን ያሰፋል። የፈለገው ክልል ተነስቶ እንደ አገር ከሌላ አገር ጋር ስምምነት ያደርጋል፤ የፈለገ ክልል ተነስቶ ማንነትን በጥይትና በሃይል ያስቀይራል። የፈለገ ክልል ታሪክ እየገለበጠ ወደ ራሱ ይወስዳል። የፈለገ ክልል ያስራል፣ ይፈታል፤ ብዙ ብዙ የተወገዙ ድርጊቶች ይፈጸማሉ … ወዘተ አሁን የሚያሳስበው የነገው ነው። ለምን? ቢባል እየባሰ እንጂ እየለዘበ የሚሄድ ነገር አልታየምና!!

Related stories   መከላከያ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ “ጁንታውን” ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን አስታወቀ! በርካታ በቁጥጥር ስር ውለዋል

የዘር ፖለቲካ ሃሺሽ ነው። የዘር ፖለቲካ እንደ ሃሺሽ አቅል ያሳጣል። የዘር ፖለቲካ ከሰውነት ያወርዳል። የዘር ፖለቲካ ጠንሳሾቹን፣ አስፈጻሚዎችን፣ተከታዮችን፣ አገልጋዮችን፣ ሁሉንም አውሬ የሚያድርግና እንደ ተስቦ የሚተላለፍ በሽታ ነው። አሁን የደረስንበት መንገድም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው።

ይህንን ክስረትና ውድቀት ማየት ቢቻልም፣ አዝኖ እርምት ለመውሰድ እንኳን እድል በማይሰጠው በዚህ መጋኛ አስተሳሰብ አገርም ፣ ህዝብም፣ ተተኪው ትውልድም፣ የታጠቀውም፣ ያልታጠቀውም ተያይዞ ወደ ሞት እየጋለበ ነው። ማን ያስቁም? የትኞቹ መሪዎች ከዚህ አዙሪት ነጻ በመውጣት አገሪቱን ይታደጉ?

Related stories   “ዶላር እናወርዳለን” የውጭ አገር ዜጎችን የዝርፊያ ድራማ ፖሊስ አለሳልሶ ይፋ አደረገው

ተቃዋሚ የሚባሉት የራሳቸው ክሽፈት፣ ሽባበትና፣ ምክንያት የማይቀርብበት የእርስ በእርስ ውዝግባቸው እንዳለ ሆኖ፣ ከፍ ሲሉና ከዘር እሳቤ እርቀው ህዝብ ሲወዳቸው በሃይል ማፍረስ፣ በህግ ማፍረስ፣ ማሰርና ማጥፋት አማራጭ ሆኖ በመወሰዱ አገሪቱ ተተኪ አልባ እንድትሆን አድርጓታል። የዘረኛነት ፖለቲካ ሌሎች በነጻ እንዳያስቡም ጭምር የሚያግድ ጋንግሪን በመሆኑ በሁሉም ደረጃ ክሽፈት ተመዝግቦብናል።

አሁን የሚፈራ መሪ የለንም። የሚከበር የሃይማኖት አባቶች የሉንም። የምንመካባቸው አታጋዮች የሉንም። ነጻ ሆነው መንገድ ለማጽዳት ለሚተጉ እድል የለም፤ እና ምን ይሁን? ዛሬ ጥያቄው ማልቀ ሳይሆን ከዚህ አውሬ አስተሳሰብ እንዴት እንውጣ ነው? እንዴት ? በመፈክር እስከመቼ እንኖራለን? ዘጠኝ ሚሊዮን ርሃብተኞች ይዘን እንዲህ ያለው የዞረበትና መጨበጫ የሌለው የዘር ፖለቲካ ድምር ላይ መድረስ ለሚያኮራቹህ እንኳን ደስ አላችሁ!!

Related stories   አስከሬን እንዲለቀም ታዘዘ - ትህነግ የአጽም ፖለትካ ድራማ ይፋ ሆነ

 

 

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *