“Our true nationality is mankind.”H.G.

ኦነግ – ከአስራ አንድ ዓመት በላይ እስር ቤት የኖሩ ስም ዝርዝር በከፊል ይፋ ሆነ

ከኬንያ ታስረው አገር ቤት መግባታቸው ቀደም ሲል ይፋ የሆነው ኢንጂነር መስፍን አበበ ከቃሊቲ እስር ቤት ደብዳቤ አሰራጭተዋል።  ኢንጂነሩ የኦነግ ወታደር በመሆናቸው የእድሜ ልክ ተፈርዶባቸው 11 ዓመት ታስረዋል። ከቃሊቲ ወኅኒ በጻፉት ደብዳቤ በኦነግ ሥም ታስረው እስካሁን ያልፈቱ 49 ሰዎችን ስም በመዘርዘር ትኩረት እንዲያገኙ ይፋ አድርገዋል። 

1) ሐሰን መሐመድ ሐሰን | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
2) ጣህር መሐመድ ሐሰመን | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
3) በክሪ መሐመድ | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
4) ክበበው ግርማ ሁንዴ | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
5) አሊዩ ሙሜ በቀሎ | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
6) አብዱራሺድ በሽር ሐሰን | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
7) ሊበን ዋሪዮ | ቃሊቲ| ዕድሜ | 8 ዓመት
8) ሰዒድ ሐሰን | ቃሊቲ| ዕድሜ | 11 ዓመት
9) አብዱ ሰዒድ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
10) አብዱ ሙሐመድ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
11) አደም እንድሪስ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
12) ሰዒድ አብዱራሃማን | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
13) ሁሴን ኑሆ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 9 ዓመት
14) ረሺድ ሼህ ሰዒድ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 9 ዓመት
15) ጃተኒ ኪኖ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
16) ፈዬራ ኪትላ | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
17) ፈዬራ በቀለ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
18) ጎዳና ዶዮ | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
19) መሐመድ ከድር | ቃሊቲ| 23 ዓመት | 10 ዓመት
20) አደም አወል | ቃሊቲ| 25 ዓመት | 8 ዓመት
21) መሐመድ ዳዲ ጃራ | ቃሊቲ| ዕድሜ | 10 ዓመት
22) ገዛኸኝ አዱኛ ሮቢ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 9 ዓመት
23) አማኑኤል ገመቹ ዱሬሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 10 ዓመት
24) ቦጋለ ጎንፋ ዋዬሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 10 ዓመት
25) ተሻለ ሽፈራው ረጋሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 12 ዓመት
26) ከፍያለው አብዲሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 10 ዓመት
27) ሙሳ ዑመር ወዳይ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 9 ዓመት
28) ነጂብ ጠአ | ዝዋይ | ዕድሜ | 9 ዓመት
29) ከድር ዝናቡ | ቃሊቲ | ሞት | 9 ዓመት
30) ገቢሳ ገመቹ | ዝዋይ | 18 ዓመት | 9 ዓመት
31) ኩመላ ሁካ | ዝዋይ | ዕድሜ | 8 ዓመት
32) ሲፈን ጫላ | ዝዋይ | ዕድሜ | 8 ዓመት
33) መስፍን ኢታና ፉፋ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 16 ዓመት
34) ዳንኤል አያና ጩርቃ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 16 ዓመት
35) ቸርነት የማነ ታደሰ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 16 ዓመት
36) መስፍን አበበ አብዲሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 11 ዓመት
37) ደጃዝማች በየነ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 8 ዓመት
38) ፈቀደ አብዲሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 8 ዓመት
39) ቶሎሳ በዻዻ | ቃሊቲ | ቀጠሮ
40) ዽንሳ ፉፋ | ቃሊቲ | ቀጠሮ
41) ዳርጉ ኢታና ገመቹ | ቃሊቲ | ሞት | 10 ዓመት
42) ግርማ ረጋሳ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 10 ዓመት
43) ሌሊሳ ማሞ | ቃሊቲ | 18 ዓመት | 9 ዓመት
44) አብዲሳ ኢፋ | ቃሊቲ | – | 7 ዓመት
45) አበበ ኡርጌሳ | – | 15 ዓመት | –
46) ጀማስ ሞቱማ | – | 12 ዓመት | –
47) ኡስማኤል በቀለ
48) ከፍያለው ተፈራ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 12 ዓመት
49) ዱላ ሞቲ | ቃሊቲ | ዕድሜ | 12 ዓመት

” ከላይ የተዘረዘሩት የኦሮሞ እስረኛ በአካል እና በሥም ብቻ የምናውቃቸው መሆናቸውን ማስገንዘብ እወዳለሁ።” የሚል ማሳሰቢያ ያለበትን በእጅ የተጻፈ ደብዳቤ ያተመው አቶ ጃዋር መሐመድ በፌስ ቡክ ገጹ ላይ ነው።

Share and Enjoy !

Shares
Related stories   “የግድቡ ግንባታ ውሃ ይቀንስብኛል የሚለው የግብጽ ጩኸት የማጭበርበሪያና የተለመደ የሃሰት ክስ ነው››
0Shares
0