“Our true nationality is mankind.”H.G.

ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዲፕሎማቶች ዳግም ምደባ ሊያድርግ ነው፤ ከዘጠና በላይ አገር ቤት ተመልሰው ሪፖርት እንዲያደርጉ አዘዘ

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረዥም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከ90 በላይ ሰራተኞችን ወደ አገር ቤት መጥራቱን የሚነስቴሩ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በቅርቡ የዲፕሎማቶች ዳግም ምደባ የሚደረግ የሚደረግ መሆኑም ተገልጿል።

በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚጠበቁት እነዚህ ሰራተኞች ከ4 አስከ 25 ዓመታት በኤምባሲዎች እና በቆንስላ ጽህፈት ቤቶች የቆዩ ናቸው።

ከዚህም በተጨማሪ 130 ዲፕሎማቶች አስፋላጊው ስልጠና ከተሰጣቸው በኃላ ሀገራቸውን በተለያዩ ኃላፊነቶች እንዲያገለግሉ ወደ ኤምባሲዎች መመደባቸውም ተገልጿል።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አጥንቶ ያቀረበው መዋቅር በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት ልማት ሚኒስቴር ከታየ በኃላ በጠቅላይ ሚንስትሩ በመጽደቁ በቅርቡ የዲፕሎማቶች ዳግም ምደባ የሚደረግ የሚደረግ መሆኑም ተገልጿል።

በዚህም መሰረት በመስሪያ ቤቱ የሰው ሃይል ምደባ መስፈርት መሰረት በሁሉም ሚሲዮኖች የሚገኙ ዲፕሎማቶች ዳግም ምድባ የሚያካሂድ ሲሆን፥ ይህም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የሙያ ክህሎት ያጠናክራል ተብሎ ታምኖበታል።

FBC

0Shares
0