“Our true nationality is mankind.”H.G.

በትግራይ ክልል የተሸሸጉት እነ ጌታቸው አሰፋ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በአዋጅ እንዲጠሩ ታዘዘ !

በትግራይ ክልል ከለላ ተሰጥቷቸው የሚገኙትና በክልሉ የእለት ተዕለት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ጉልህ ሚና እንዳላቸው የሚነገርላቸው የቀድሞው የድህንነት ሹም አቶ ጊታቸው አሰፋን ጭምሮ ሶስት ተከሳሾች በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በአዋጅ መጥሪያ እንዲደርሳቸው ፍርድ ቤት አዘዘ።

ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ ሌሎች ሶስት ተከሳሾች በአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዲጠሩ ያዘዘው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ነው። ፍርድ ቤቱ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው በብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት አመራር ለነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ አቶ አጽበሃ ግደይ፣ አቶ አሰፋ በላይና አቶ ሹሻይ ልዑል በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥሪ እንዲተላለፍላቸው ሲል ያዘዘው ተከሳሾቹ በፖሊስ ሃይል አስገድዶ ማቅረብ ባለመቻሉ ነው።

Related stories   “የግድቡ ግንባታ ውሃ ይቀንስብኛል የሚለው የግብጽ ጩኸት የማጭበርበሪያና የተለመደ የሃሰት ክስ ነው››

ምንም እንኳን ተጠርጣሪዎች ያሉበት ቢታወቅም፣ ችሎቱ በእነ አቶ ጌታቸው አሰፋ መዝገብ ዛሬ ተሰይሞ ከነበረበት ጉዳይ ውስጥ አንዱ ያልቀረቡ አራቱ ተከሳሾችን ጉዳይ መርምሮ ብይን ለመስጠት ሲሆን፤ ተከሳሾቹ በምርመራ ወቅት እና አሁንም ተጨባጭ አድራሻቸው ባለመታወቁ ምክንያት እንዲሁም ተከሳሾችም የቀረበባቸው ክስ ከተረጋገጠባቸው ከ12 ዓመት በላይ የሚያስቀጣቸው ነው በማለት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዲጠሩ ታዝዟል፡፡ የጋዜጣውን ጥሪ ለመከታተልም ለሐምሌ ዘጠኝ ቀጥሯል፡፡

0Shares
0